top of page
KOREKCIJSKI FAKTORJI

Naj bodo vaši faktorji pravilno izračunani!

Korekcijske oziroma korekturne faktorje je potrebno izračunati za vsa stanovanja v večstanovanjskih stavbah s skupnim ogrevanjem zaradi različnih toplotnih izgub stanovanj, ki so posledica lege stanovanja, površine zunanjega ovoja in toplotnih karakteristik ovoja. Na ta način se izvede pravičnejša delitev porabniških deležev porabljene toplote v posameznem delu stavbe oz. stanovanju.

Preračun korekcijskih faktorjev je potrebno narediti ob izvedbi toplotno izolacijske fasade ali izolacije strehe oziroma najkasneje do 1.1.2025. 
Izračun korekcijskih faktorjev se naredi za vsa stanovanja vezana na skupni ogrevalni sistem oziroma del sistema z ločenim merjenjem porabljene toplotne energije za ogrevanje.

_edited_edited_edited.png
Home: Welcome
kf.png

IZRAČUN KOREKCIJSKIH FAKTORJEV

Faktorje vam izračunamo hitro, natančno in cenovno ugodno - preverjeno!

Izračun korekcijskih faktorjev se naredi za vsa stanovanja vezana na skupni ogrevalni sistem oziroma del sistema z ločenim merjenjem porabljene toplotne energije za ogrevanje.

Faktorji se izračunajo na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/2015 z dne 3. 11. 2015, s spremembami Ur. l. RS, št. 61/2016 ).
 

IZDELAVA ENERGETSKE IZKAZNICE

Izdelava in izdaja energetskih izkaznic za vse vrste stavb.

Energetske izkaznice se izdelaji na podlagi Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št. 92/2014 z dne 19.12.2014, s spremembami Ur.l. RS, št. 47/2019 z dne 26.07.2019).

Energetska izkaznica.jpg
Home: Services
Home: Contact
bottom of page